• پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۶:۰۸اقتصادیخبرنگاران جوان

    تهرانی‌ها به اندازه دریاچه چیتگر آب مصرف کردند!


    معاون بهره برداری آبفای جنوب شرق استان تهران گفت: در روز گذشته مصرف آب در شهر تهران به ۳ میلیارد لیتر رسید که این عدد معادل با حجم دریاچه چیتگر است. این میزان مصرف برابر است با میزان مصرف آب در فصل تابستان و در اوایل مرداد و شهریور ماه، اما متاسفانه در روز ۵۵ پاییز شاهد این میزان از مصرف آب هستیم.


    مشاهده خبر