• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۴سیاسیخبرنگاران جوان

    دولت مکلف شده تا 5 سال آینده نظام ملی استاندارد را تدوین کند


    رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت مکلف شده تا 5 سال آینده نظام ملی استاندارد را تدوین کند.


    مشاهده خبر