• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۰علمیخبرنگاران جوان

    زوجین نابارور دیگر نگران شکست مکرر عمل IVF نباشند


    یک استادیار پژوهشگاه ابن سینا گفت: زوجینی ناباروری که با شکست مکرر عمل IVF مواجه شده اند می توانند با استفاده از روش های مولکولی مانند PGS و Era صاحب فرزند شوند.


    مشاهده خبر