• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۲۲بین المللایرنا

    11 سپتامبر 2001؛ آغازگر جهانی خشن تر و ناامن تر


    تهران- ایرنا- 11سپتامبر سال 2001 نقطه تغییری متفاوت در سیاست جهانی بود. گرچه آمریکا از این موقعیت برای پیشبرد راهبردهای جهانی خود استفاده کرد اما سرانجام به شکست سیاست های یکجانبه این کشور و ایجاد جهانی خشن تر و ناامن تر منجر شد.    مشاهده خبر