• چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۰۶:۰۰علمیخبرنگاران جوان

    سرقت علمی ناشی از ضعف در سیستم‌های نظارتی است


    رئیس دانشگاه تهران با اشاره به سرقت علمی در دانشگاه ها گفت: ضعف در نظارت علت رخ داد های ناخوشایند این چنینی است.


    مشاهده خبر