• سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۲۰:۱۲اجتماعیخبرنگاران جوان

    حکم انفصال موقت وزیر کار، قبل از وزارت وی لغو شده بود


    دیوان عدالت اداری در مورد پرونده صولت مرتضوی حکم انفصال موقت وزیر کار، قبل از وزارت وی توضیحاتی ارائه کرد.


    مشاهده خبر