• چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۱:۵۱علمیایسنا

    تلسکوپ "جیمز وب" تصویری رنگی از یک ستاره درخشان منتشر کرد


    تلسکوپ فضایی "جیمز وب" تصویری رنگی شده از یک ستاره درخشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.


    مشاهده خبر