• دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۵اجتماعیخبرنگاران جوان

    حضور رئیس قوه قضاییه در اجتماع عزاداران حسینی و گفت وگوی چهره به چهره با مردم


    رئیس قوه قضاییه در اجتماع عزاداران حسینی حاضر شد و گفت‌و‌گوی چهره به چهره با مردم انجام داد‌


    مشاهده خبر