• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۵۳علمیایسنا

    منظومه ستاره‌ای دوقلو که 15 سیاره را بلعیده است


    محققان در بررسی‌های جدید خود از ویژگی‌های ستاره‌های دوقلویی خبر داده‌اند که شباهت زیادی به خورشید دارند اما رفتار آنها متفاوت بوده است.


    مشاهده خبر