• چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۰۹اقتصادیخبرنگاران جوان

    اقتصاد چین گل کاشت


    رئیس بانک مرکزی چین گفت که اقتصاد آن ها علیرغم فشار‌های نزولی به‌طور کلی شتاب بهبود را حفظ کرده است.


    مشاهده خبر