• پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ ۰۴:۵۷اجتماعیایسنا

    فرسایش شدید یک سوم خاک زمین


    یک سوم خاک سیاره زمین به شدت دچار فرسایش شده و حاصلخیزی خاک با نرخ ۲۴ میلیارد تن در سال از بین می‌رود.


    مشاهده خبر